X
GO

Novosti
Novosti : NATEČAJ ZA RADNO MJESTO TEHNIČKI DJELATNIK/ICA

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

Klasa: 112-01/18-01/01

Ur.br: 2176-110-18-1

Kutina, 13.02.2018.

 

 

U skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Moslavine Kutina, Muzejsko vijeće raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO TEHNIČKI DJELATNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica  za rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

*  SSS tehnički smjer

* Rad na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

* punoljetnost

* hrvatsko državljanstvo

* zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)

 

 

Opis poslova:

*  Pomaže kod postavljanja eksponata u stalnom postavu i povremenim izložbama,

*  Vozi službeni automobil.

*  Prenosi stakla, panoe, vitrine, predmete i ostali pomoćni materijal,

*  Pod nadzorom kustosa prenosi muzejske eksponate,

*  Obavlja osnovne računalne radnje (MS Office, skeniranje)

*  Pomaže u preparatorskoj i restauratorskoj radionici kod jednostavnijih

    poslova,

*  Otklanja manje kvarove na instalacijama i uređajima u Muzeju,

*  Čuva zgrade i njihove uređaje od oštećenja, požara i krađe,

*  Vrši nadzor nad sanitarijama i u slučaju većih kvarova obavještava ravnatelja,

*  Vodi brigu o tehničkim pomagalima i o kvarovima i oštećenjima obavještava ravnatelja,

*  Čuva muzejske eksponate tijekom radnog vremena na izložbi, prodaje ulaznice, kataloge

       i sl. na izložbenoj blagajni, ovisno o potrebi,

* Dežura na povremenim i stalnim izložbama, a u slučaju potrebe prilikom izvanrednih priredbi i snimanja

*  Obavlja poslove pakiranja muzejske građe uz upute kustosa ili ravnatelja

* Provodi i pridržava se odredbi općih akata glede zaštite Muzeja,

* dužan se ophoditi primjereno prema muzejskim predmetima (prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) te ih održavati uz upute ravnatelja i stručnih djelatnika muzeja

* Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

Uz pismenu prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

* Životopis

* Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)

* Domovnicu (presliku)

* Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

* Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44 320 Kutina, s naznakom „Za natječaj – tehnički djelatnik/ica“

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dokumentacija dostavljena u izvorniku vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.

 

 tehnički djelatnik 1.pdf

tehnički djelatnik 2.pdf

 

 

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak-petak: 8 - 14 sati

Subota: prema prethodnoj najavi

Za vrijeme održavanja tematskih izložbi (Galerija Muzeja Moslavine):
svakim radnim danom i subotom 10-13, utorkom i četvrtom i od 17-19 sati

Muzej je zatvoren nedjeljom i državnim blagdanom

CIJENA ULAZNICE:
  • Odrasli: 10 kn
  • Učenici/studenti/umirovljenici: 5 kn
  • djeca do 7 godina/ uz predočenje odgovarajućeg dokumenta - iskaznice : članovi ICOM-a, članovi Hrvatskog muzejskog društva : besplatan ulaz
Adresa: Trg Kralja Tomislava 13, 44320, Kutina

Tajništvo: 044/683-548

Ravnateljica: 044/625-147

juroda@muzej-moslavine.hr

 Arheološki odjel: 044/500-450

adzaja@muzej-moslavine.hr

Etnografski odjel: 044/500-451

smoslavac@muzej-moslavine.hr

 Galerijski odjel: 044/500-452

mladenmitar55@gmail.com

 Kulturno-povijesni odjel: 044/625-147

juroda@muzej-moslavine.hrFax:044/683-569
E-mail:  mmk@muzej-moslavine.hr

Osnivač: Grad Kutina 

Godina osnutka: 1960.

Vrsta muzeja: opći - zavičajni 

Prostor muzeja: 230 m2 

Sastavni dio muzeja: 

Galerija Muzeja Moslavine 

 

Ravnateljica: Jasmina Uroda Kutlić,  juroda@muzej-moslavine.hr