X
GO

Novosti
Novosti : Stručno osposobljavanje

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

Klasa: 112-01/18-01/01

Ur.br: 2176-110-18-3

Kutina, 27.08.2018.

 

 

U skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Moslavine Kutina, Muzejsko vijeće raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RADNO MJESTO KUSTOSA ETNOGRAFSKOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica  za rad na godinu dana

 

Uvjeti:

*  VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

* znanje jednog stranog jezika

* osnovno informatičko znanje

 

* Rad na određeno vrijeme u trajanju od godine dana

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

* punoljetnost

* hrvatsko državljanstvo

 

 

Opis poslova:

- proučavanje objavljene građe, izvora i literature

- upoznavanje sa stručnom obradom muzejske građe

-  upoznavanje s inventarizacijom muzejske građe u programu M++                   

-  upoznavanje s radom u čuvaonici muzeja 

- upoznavanje s terenskim radom

- fotografiranje muzejske građe

- upoznavanje sa stalnim postavom muzeja i stručnim vodstvom

- upoznavanje s preventivnom zaštitom muzejske građe

- učenje i asistiranje pri izmjenama stalnog muzejskog postava

 - učenje i asistiranje pri postavljanju povremenih muzejskih izložbi

 

Uz pismenu prijavu obavezno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

* Diplomu (ovjerena preslika)

* Životopis

* Domovnicu (presliku)

* Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

* Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44 320 Kutina, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad“

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dokumentacija dostavljena u izvorniku vratit će se kandidatima koji nisu odabrani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Tena Jevak                                                                                Jasmina Uroda Kutlić, prof.

predsjednica Muzejskog vijeća                                             ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina

Muzeja Moslavine Kutina

 

 

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak-petak: 8 - 14 sati

Subota: prema prethodnoj najavi

Za vrijeme održavanja tematskih izložbi (Galerija Muzeja Moslavine):
svakim radnim danom i subotom 10-13, utorkom i četvrtom i od 17-19 sati

Muzej je zatvoren nedjeljom i državnim blagdanom

CIJENA ULAZNICE:
  • Odrasli: 10 kn
  • Učenici/studenti/umirovljenici: 5 kn
  • djeca do 7 godina/ uz predočenje odgovarajućeg dokumenta - iskaznice : članovi ICOM-a, članovi Hrvatskog muzejskog društva : besplatan ulaz
Adresa: Trg Kralja Tomislava 13, 44320, Kutina

Tajništvo: 044/683-548

Ravnateljica: 044/625-147

juroda@muzej-moslavine.hr

 Arheološki odjel: 044/500-450

adzaja@muzej-moslavine.hr

Etnografski odjel: 044/500-451

smoslavac@muzej-moslavine.hr

 Galerijski odjel: 044/500-452

mladenmitar55@gmail.com

 Kulturno-povijesni odjel: 044/625-147

juroda@muzej-moslavine.hrFax:044/683-569
E-mail:  mmk@muzej-moslavine.hr

Osnivač: Grad Kutina 

Godina osnutka: 1960.

Vrsta muzeja: opći - zavičajni 

Prostor muzeja: 230 m2 

Sastavni dio muzeja: 

Galerija Muzeja Moslavine 

 

Ravnateljica: Jasmina Uroda Kutlić,  juroda@muzej-moslavine.hr