X
GO

Novosti
Datum članka: 8.8.2019.

Ljetna škola hrvatskog folklora u Zadru

Škola folklora Matice iseljenika iz Zagreba

Od 2. kolovoza 2019. Zadar je domaćin tradicionalne desetodnevne Ljetne Škole hrvatskog folklora koja se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održava 25. godinu.

Datum članka: 4.7.2019.

Jednostavna nabava / Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina)

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Muzej Moslavine Kutina

Klasa: 333-06/19-01/03

Ur. br: 2176-110-19-01

Kutina, 4.7.2019.

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:

 

 

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave

Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Red. br. iz plana nabave: 3

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

 

    1. Slavica Moslavac

    2. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 69.500, 00 kn

 

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun gradova Kutine i Popovače

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za sanaciju zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog  postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

 

 

 

 

                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                           Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

 

Datum članka: 27.6.2019.

Baština okom umjetnika, autorice Slavice Moslavac

Organizator: Vokalna skupina Rusalke i Muzej Moslavine Kutina

Mjesto: Galerija Muzeja Moslavine Kutina

Vrijeme: 28. 6. 2019. u 19,00 sati

Tema: Baština okom umjetnika ili narodne nošnje u djelima umjetnika

Autorica: Slavica Moslavac

U glazbenom programu nastupaju: Vokalna skupina Rusalke

Stranica 3 od 27 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine