X
GO
Novosti
Datum članka: 27.8.2021.

Otvorenje izložbe "Barun Trenk - novo lice legende"

Pozivamo Vas na otvorenje neobične izložbe o pravom licu legendarnog baruna Trenka! Izložba prikazuje jedinstvene rezultate antropoloških istraživanja provedenih na mumificiranim ostacima baruna Trenka i vjernu rekonstrukciju jedne povijesne osobe. Nastala je u suradnji Muzeja grada Brna, Masarykovog sveučilišta i Kapucinske grobnice u Brnu.

Datum članka: 12.8.2021.

Radno vrijeme


Radovi na Muzeju

Poštovani posjetitelji, danas 12.8.2021. i sutra 13.8.2021. Muzej je zbog radova zatvoren.

Datum članka: 29.6.2021.

Jednostavna nabava - sanacija zgrade MMK

 

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (Klasa :402-01/17-01/127, Ur.br: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5. 2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi

 

 

O D L U K U

o početku postupka jednostavne nabave – Sanacija oštećenja zgrade muzeja nastalih u potresu

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Redni broj iz plana nabave: 2

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

     1. Mia Bačić Šijanski, mag. iur.

     2. Tena Turkalj, struč.spec.oec

     2. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: Sanacija oštećenja zgrade muzeja nastalih u potresu

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn 

 

7. Izvor financiranja: Ministarstvo kulture RH

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za sanaciju temelja sukladno čl. 8 Pravilnika

 

9. Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Klasa: 402-01/17-01/127, Urbroj: 2176/03-05/04-17-1, od 19.5.2017.)

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave bit će određeni pozivom na dostavu ponuda.

 

                                                                                       

                                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                                           

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                             Jasmina Uroda Kutlić, prof.

DOKUMENTI:

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.docx

TROŠKOVNIK ŠALJEMO NA UPIT JER JE  DOKUMENT PREVELIK ZA OBJAVU NA WEB STRANICI

Stranica 1 od 22 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine