X
GO
Novosti
Datum članka: 15.10.2021.

Jednostavna nabava - sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

 

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.) i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 07.07.2021. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi

 

 

O D L U K U

o početku postupka jednostavne nabave – sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Redni broj iz plana nabave: 3

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

     1. Mia Bačić Šijanski, mag. iur.

     2. Tena Turkalj, struč. spec. oec.

     3. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: radovi sanacije unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn  bez PDV-a

 

7. Izvor financiranja : Proračun grada Kutine

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za sanaciju unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina čl. 8 Pravilnika

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.)

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave bit će određeni Pozivom na dostavu ponuda.

 

                                                                                      

                                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                                           

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                             Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

 

Datum članka: 27.8.2021.

Otvorenje izložbe "Barun Trenk - novo lice legende"

Pozivamo Vas na otvorenje neobične izložbe o pravom licu legendarnog baruna Trenka! Izložba prikazuje jedinstvene rezultate antropoloških istraživanja provedenih na mumificiranim ostacima baruna Trenka i vjernu rekonstrukciju jedne povijesne osobe. Nastala je u suradnji Muzeja grada Brna, Masarykovog sveučilišta i Kapucinske grobnice u Brnu.

Datum članka: 12.8.2021.

Radno vrijeme


Radovi na Muzeju

Poštovani posjetitelji, danas 12.8.2021. i sutra 13.8.2021. Muzej je zbog radova zatvoren.

Stranica 1 od 22 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine