Ostaci kasnosrednjovjekovne Kutine

Arheološkim istraživanjima su utvrđeni srednjovjekovni ostaci na tri pozicije.

Plovdin-grad na južnoj periferiji Kutine – pored ostataka fortifikacije i naselja otkriveni su i brojni predmeti iz svakodnevnoh života: ulomci keramičkog posuđa, pećnjaka, željezni predmeti…

Turski stol (kod bazena) – nađeni su ostaci fortifikacijskog objekta (15. -16. st.) i nešto kasnosrednjovjekovne keramike (među kojom ima i slikane).

Kaštel Kutina (u narodu je taj prostor zvan Aušovo po obitelji Ausch koja je u 19. st. bila vlasnik tog prostora) je bila utvrda u samom centru današnje Kutine čiji su ostaci zatrpani tijekom urbanizacije u drugoj polovici 20. stoljeća. Sastojala se od središnjeg uzvišenja kvadratične forme (oko 28 x 30 metara), koje je bilo okruženo jarkom ispunjenim vodom dovođenom prirodnom regulacijom potoka Kutinice. Utvrda je dodatno bila zaštićena bedemom i možda čak i drugim jarkom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish