Posuda je ručno izrađena od pečene gline (keramike). Ulomci posude pronađeni su tijekom arheoloških istraživanja prapovijesnog naselja na položaju Osušak u Kaniškoj Ivi pokraj Garešnice1979. (voditelj istraživanja: prof. dr. Stojan Dimitrijević). Posuda je rekonstruirana. Pripada korenovskoj kulturi (oko 5 500. – 5000. g. pr. Kr.). Posuda je neujednačeno sivosmeđe boje, dosta pravilnog bikoničnog oblika i tankih stijenki visine oko 12-13 cm. Karakterističan ukras kulture linearno-trakaste keramike je plitko urezan i prekriva cijelu površinu stijenke.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish