Sokolovac – Ušić-grad; kasni srednji vijek (druga polovina 15. – poč. 16. st.)

Gotička čaša na niskoj nozi, finije izrade, keramika

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish