X
GO
Izložbena djelatnost
22.11.2012.

Knjiga - Urodila žuta dunja

Autorica Slavica Moslavac potpisuje knjigu Urodila žuta dunja, posvećenu dječjem svijetu, tj. dječjim igrama Moslavine, hrvatske Posavine i Banovine,22.11. 2012.
  Djelatnosti
  Edukativna djelatnostEdukativna djelatnost

  Edukativna djelatnost

  IstraživanjaIstraživanja

  Istraživanja

  Izdavačka djelatnostIzdavačka djelatnost

  Izdavačka djelatnost

  Izložbena djelatnostIzložbena djelatnost

  Izložbena djelatnost

  Radionice i predavanjaRadionice i predavanja

  Radionice i predavanja