X
GO
Novosti
Novosti : Jednostavna nabava za tiskani materijal

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
Muzej Moslavine Kutina
Klasa: 333-06/19-01/01
Ur. br: 2176-110-19-01
Kutina, 14.2.2019.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi:


ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
Tiskani materijal za 2019. godinu


1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina
Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13
Matični broj: 03327949
OIB: 84013099375
Red. br. iz plana nabave: 1

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

1. Slavica Moslavac
2. Zdenka Moguš

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

5. Predmet nabave: Tiskani materijal za 2019. g.

6. Procijenjena vrijednost nabave: 60.000, 00 kn

7. Izvor – planiranih sredstava: Proračun grada Kutine i Ministarstvo kulture RH.

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne javne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2019.g.

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

11. Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.


Odgovorna osoba naručitelja:
Ravnateljica:
Jasmina Uroda Kutlić, prof.

Dokumentacija za nadmetanje MMK (Tiskani materijal 1).docx
 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine