X
GO
Novosti
Novosti : Arheološka istraživanja na Subockom gradu kod Novske

NOVSKA – SUBOCKI GRAD

Od 4. do 21. listopada 2021. tijekom 10 radnih dana izvršena su prva arheološka iskopavanja na Subockom gradu. Sudjelovali su arheolozi Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzeja Moslavine Kutina te radnici Novokom d.o.o. iz Novske. Grad Novska financirao je ova istraživanja sa željom da se otkrije više o ovom srednjovjekovnom lokalitetu.

Subocki grad se spominje kao jedno od najvažnijih srednjovjekovnih sjedišta plemića Svetačkih koji sredinom 16. st. dolazi pod osmanlijsku vlast.

Ova utvrda smještena je u brdima, južno od mjesta Popovac, u blizini izvora potoka Brestače. Središnji humak je eliptičnog tlocrta (oko 60 x 30 m), sužen je prema istočnoj strani, a dužom osi u smjeru istok-zapad i blagim otklonom prema sjeveru. Dok je istočni dio čista zaravan, na zapadnom dijelu je obrastao dio s udubljenjima. Opisano uzvišenje okružuje dosta širok jarak okružen nasipom.

Utvrda se spominje u dokumentima pod imenom Sombatelj (Zombathel) uz gornji tok potoka Subocke. Grad Sombatelj ili Subocki (castrum Zombathel) s istoimenim trgovištem (oppidum) krajem 15. stoljeća zajednički drže plemići Juraj II., Franjo I. i Stjepan I. Svetački. Od 1504. godine kaštel Subocku zajednički posjeduju samo braća Juraj II. i Stjepan, ali tako da svaki od njih u kaštelu ima svog kaštelana. Osim udjela u gradu, svaki od njih ima i zasebna imanja koja potpadaju pod grad.

Subocki se zadnji put spominje tik prije pada ovog prostora pod osmanlijsku vlast. Krajem 1530-ih je bilo više pokušaja da se preotmu gradovi koje su Osmanlije već osvojili i da se dodatno utvrde gradovi uz novu vojnu granicu. Gradovi koji nisu mogli biti dobro branjeni često su prije napuštanja uništavani rušenjem i paljenjem od strane samih branitelja. Subocki nije uništen prije osmanlijskih osvajanja jer je, kao i Ujvar/Novigrad (po kojem je Novska i dobila ime, a koji se nalazi južno od današnjeg grada), bio dobro građen. Jedan je od gradova što ih je Krsto II. Svetački predao Osmanlijama 1540. godine u Carigradu nakon čega se preobratio na islam.

Iskopana je sonda dimenzija 6 x 3 m na sjevernom dijelu središnjeg humka. Prikupljeni su brojni kasnosrednjovjekovni nalazi (ulomci keramike, stakla i metala) koji svjedoče o životu na ovom prostoru tijekom 15. i 16. st. Neki ulomci finije keramike govore o visokoj razini življenja onodobnog plemstva u novljanskom kraju i njihovoj kulturnoj i trgovačkoj povezanosti sa širim prostorom Europe. Ovi nalazi će dati prve znanstvene informacije o kasnosrednjovjekovnom životu na ovom prostoru te otvoriti mogućnost daljnjih sustavnih arheoloških istraživanja kojima će se pokušati rasvijetliti prošlost Subockog grada i novljanskog područja koja je još uvijek skrivenima pod zemljom.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine