X
GO
Novosti
Novosti : Plan nabave za 2013.

 

Plan nabave Muzeja Moslavine Kutina za 2013. godinu

Klasa: 400-09/13-01/01

Ur.br: 2176-112-13-01/1

 

 

Redni broj

 

 

 

Predmet nabave

 

 

Evidencijski broj nabave

 

Procijenjena vrijednost nabave u kn

 

Vrsta postupka

 

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

 

Planirani početak postupka

 

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

1.

Usluge održavanja informacijskog sustava M++

 

 

10.000,00

 

 

Bagatelna nabava

 

 

 

2.

Usluge održavanja WEB stranice i informatičke infrastrukture

 

 

10.000,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

3.

Usluge mobilnih i fiksnih operatera

 

 

28.000,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

4.

 

Opskrba prirodnim plinom

 

 

 

50.000,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

5.

 

Opskrba električnom energijom

 

 

25.000,00

Bagatelna nabava

 

 

 

 

6.

 

Uredski materijal

 

 

28.000,00

Bagatelna nabava

 

 

 

 

7.

 

Grafičko-tiskarske usluge

 

 

 

69.900,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

8.

Projektna dokumentacija podruma Muzeja Moslavine

 

 

25.000,00

Bagatelna nabava

 

 

 

9.

Usluge održavanja-konzervacija (arheološko nalazište)

 

 

30.000,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

10.

 

 

Usluge održavanja-ugradnja Porala

 

 

31.000,00

 

Bagatelna nabava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine