X
GO
Novosti
Novosti : Kiparska radionica i izložba Ivana Durakoviaća

1.Uskrsnuće.JPG

Autorska izložba Ivana Durakovića

U Galeriji Muzeja Moslavine 10. travnja 2014., postavit će se izložba sakralne tematike autora  Ivana Durakovića rođenog u Zagrebu 1977. godine. Završio Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu te diplomirao na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti - Odjel za restauriranje i konzerviranje umjetnina - smjer kiparstvo. Kontinuirano obavlja radove na obnovi Zagrebačke katedrale od 2004. godine. Izvedeni kiparski radovi: Križni put u Vrapču,  rigalice na Zagrebačkoj katedrali, bista Ivana Mažuranića u bolnici Vrapče, sv. Ivan evanđelist - grobna kapela u Drnišu, reljef sv. Josipa radnika – Stupovača. Koautor je srebrnog grba grada Zagreba u obliku relikvijara (poklon gradonačelnika papi Benediktu 16.)  , bista Bonifacija Pavletića u Kutini. Predmet interesa u kiparstvu su mu portret i figura. Kipar Ivan Duraković se čvrsto odlučio za kristološku tematiku koja mu je postala najbliža, zato što se kroz restauraciju često susretao, radeći na mnogim sakralnim objektima. Koristi se raznim materijalima od bronce do gipsa. Ovaj put će izložit će tridesetak radova zajedno  sa crtežima. Akademska iskustva dobro će mu doći u restauraciji ali on kod svog osobnog pristupa rado preuzima dobre uzore iz povijesti umjetnosti (Rodin) te ih na svoj način interpretira.

 

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine