X
GO
Novosti
Novosti : Priča o kruhu u "Starom selu" Kumrovec

Organizator: MHZ- Staro selo Kumrovec i Muzej Moslavine Kutina

Mjesto: Staro selo Kumrovec

Vrijeme: 5. 10. 2013. od 15,00 sati

Autorica izložbe i kataloga: Slavica Moslavac

Kordinatorica: Dunja Šarić

Naziv izložbe: Priča o kruhu/dok je kruha ikakva ne boj se glada nikakva

 

Izložba sadržava 26 panoa sa više od 100-stotinu fotografija i tekstova vezanih za pripremanje tla, sjetvu, žetvu, meljavu, vodenice i mlinove cijelog moslavačkog kraja. Prikazani su brojni običaji, vjerovanja, te obredni hljebovi, zidnjaci i narodne izreke.
Izložba predstavlja i tradicijske predmete i alate koji se više ne koriste u obradi tla, pripremi žitarica i za pečenje kruha kao što su: šikalnica, cijep, krušjenica, vjetrenica, dubeni stubli. Izložba donosi i prikaz povijesti mlinarstva na području Kutine i okolice.
U postavu izložbe izloženi su i brojni hljebovi koje su učenici kutinskih osnovnih i srednjih škola pripremili za kutinsku priredbu „Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje“.

 1..jpg

Kruh je neiscrpna tema čije tragove možemo slijediti u daleku prošlost, iako se točno ne zna kada i gdje je započeo uzgoj biljaka krušarica. Vjeruje se da je to bilo negdje na Bliskom istoku, vjerojatno u plodnoj dolini rijeke, prije devet tisuća godina. Kruh je smatran plodom zemlje i čovjekova rada kao i božanskim darom i upravo zbog toga, kruh nije samo ljudska hrana, nego omiljeni žrtveni prinos bogovima. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik mnogih sukoba među narodima, klasama i pojedincima, koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh. Svetkovine u pravilu započinju rezanjem obrednih hlebova kruha. Kruh je označavao bogatstvo porodice i države. Postao je glavna i najznačajnija namirnica u prehrani civiliziranog svijeta. Kroz cijelu svjetsku povijest kruh je bio u središtu zbivanja i uzročnik čestih sukoba među narodima, staležima i pojedincima koji u svojoj suštini više ili manje uvijek predstavljaju borbu za kruh.

2.Kruh...JPG

 

U programu otvorenja sudjelovat će i Vokalna skupina „Rusalke“ iz Kutine.

 

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine