X
GO
Novosti
Novosti : Promocija knjige Arheologija u Moslavini, autorice Ane Bobovec

Arheologija u Moslavini (uz 50- obljetnicu rada Arheološkog odjela MMK – 1963. – 2013.)  

Arheologija u Moslavini.jpg  Arheologija u Moslavini, zadnja.jpg

Arheološki odjel MMK započeo je s radom 1963.g. , te je od tada do danas zabilježeno 60-tak arheoloških lokalitete na širem području Moslavine. Ne nekima od njih vršena su arheološka istraživanja, a pokretni arheološki materijal pohranjen u zbirkama Arheološkog odjela MMK: pretpovijesti, antike i srednjega vijeka (koje imaju status kulturnog dobra)

Publikacija (pod radnim naslovom: Arheologija u Moslavini (uz 50.-tu obljetnicu rada Arheološkog odjela MMK) zamišljen je kao katalog svih registriranih arheoloških nalazišta na širem prostoru istraživanja Muzeja Moslavine – upotpunjeno kataloškim prikazom najvažnijih (ili karakterističnih) primjeraka pokrenog arheološkog materijala, koji obilježavaju pojedina nalazišta.

 
Povratak na naslovnicu
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine