X
GO
Novosti
Datum članka: 26.10.2021.

Arheološka istraživanja na Subockom gradu kod Novske

Od 4. do 21. listopada 2021. tijekom 10 radnih dana izvršena su prva arheološka iskopavanja na Subockom gradu. Subocki grad se spominje kao jedno od najvažnijih srednjovjekovnih sjedišta plemića Svetačkih koji sredinom 16. st. dolazi pod osmanlijsku vlast.

Datum članka: 15.10.2021.

Jednostavna nabava - sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

 

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.) i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 07.07.2021. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi

 

 

O D L U K U

o početku postupka jednostavne nabave – sanacija temelja Muzeja Moslavine Kutina

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej Moslavine Kutina

Adresa: Kutina, Trg kralja Tomislava 13

Matični broj: 03327949

OIB: 84013099375

Redni broj iz plana nabave: 3

 

2. Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina, Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja:

     1. Mia Bačić Šijanski, mag. iur.

     2. Tena Turkalj, struč. spec. oec.

     3. Zdenka Moguš

 

4. Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

 

5. Predmet nabave: radovi sanacije unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina

 

6. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn  bez PDV-a

 

7. Izvor financiranja : Proračun grada Kutine

 

8. Odabrani postupak nabave: postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za sanaciju unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina čl. 8 Pravilnika

 

9. Zakonska osnova za provođenje jednostavnog postupka nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2176/03-10/01-21-1, od 4.1.2021.)

 

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude.

 

11. Ostali uvjeti nabave bit će određeni Pozivom na dostavu ponuda.

 

                                                                                      

                                                                                           Odgovorna osoba naručitelja:

                                                                                                           

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                             Jasmina Uroda Kutlić, prof.

 

 

Datum članka: 12.8.2021.

Radno vrijeme


Radovi na Muzeju

Poštovani posjetitelji, danas 12.8.2021. i sutra 13.8.2021. Muzej je zbog radova zatvoren.

Stranica 2 od 22 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine