X
GO

Novosti
Datum članka: 9.3.2020.

Posjet ministrice kulture RH

U petak nas je posjetila ministrica kulture RH dr.sc. Nina Obuljen Koržinek u pratnji gđe. Ivane Prgin, ovlaštene za obavljanje poslova ravnatelja Uprave te tajnice kabineta ministrice gđe. Ane Perišić Mijić. Uvaženim gošćama pridružili su se i gradonačelnik grada Kutine gdin. Zaltko Babić, na čiji je poziv ministrica i došla u Kutinu, te pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu-skrb i civilno-društvo gdin. Željko Tomičić.

 

Datum članka: 26.2.2020.

Muzejski ponedjeljak

1. MUZEJSKI PONEDJELJAK

Vrijeme: 2.3. 2020. od 8 do 14 besplatan ulaz u muzej

Mjesto: Muzej Moslavine Kutina

Izložba: Galerija MMK od 18 sati

Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu posjet muzeju je besplatno a u 18 sati je otvorenje izložbe

Ovaj „Muzejski ponedjeljak“ na programu je:

 

a) Besplatan ulaz u muzej od 8 do 14 sati

 

b) Izložba „Čemu ovo služi? Povijest zaboravljene tehnologije

 

U suradnji s klubom Jump postaviti će se izložba raznovrsne tehnologije koju smo zaboravili a mlađe generacije nisu imali prilike upoznati. Poznavatelj, kolekcionar i vlasnik predmeta je gospodin Igor Tomek koji je i idejni nositelj ovog događanja.

 

c) Zagonetni predmet

Na ulazu u muzej i galeriju nalazi se zagonetni predmet. Ako znate što je to, ubaci papirić s odgovorom u kutiju! Izvući ćemo sretnog dobitnika i objaviti na našoj web i facebook stranici.

Datum članka: 24.2.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA GALERIJSKOG ODJELA

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Trg kralja Tomislava 13

44320 Kutina

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2176-110-20-1

Kutina, 24.2.2020.

 

 

Na osnovi članka 29. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 98/19), te donešenom Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, članak 5. a u skladu sa Statutom Muzeja Moslavine Kutina i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja, Muzejsko vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO KUSTOS/ICA GALERIJSKOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica za rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

* Završeni preddiplomski studij i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Filozofski fakultet, smjer povijest umjetnosti ili Akademija likovnih umjetnosti.

* Znanje jednog stranog jezika

* Poznavanje rada na računalu

* položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima

* rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

- na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita za kustosa, uz obvezu polaganja u roku jedne godine od prijema u službu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 * Zamolbu

* Životopis

* Presliku domovnice

* Presliku osobne iskaznice

* Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

* Elektronički zapis o radnom pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja )

* Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Moslavine Kutina, Trg kralja Tomislava 13, 44320 Kutina

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Uroda Kutlić                                                                         Tena Jevak

ravnateljica MMK                                                                               predsjednica Muzejskog vijeća

Stranica 4 od 26 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća
Podaci

Osnivač: Grad Kutina 
Godina osnutka: 1960.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni 
Prostor muzeja: 230 m2 
Sastavni dio muzeja: 
Galerija Muzeja Moslavine