X
GO

Kulturno-povijesni odjel

Kulturno-povijesni odjel je najstariji odjel koji djeluje i postoji od 1960. godine, dakle od osnutka Muzeja Moslavine, tadašnjeg Muzeja i arhiva narodne revolucije Moslavine. Kulturno-povijesni odjel sadržava predmete i ilustrativni materijal od prvog pisanog spomena imena Kutina, zapisanog u ispravi kralja Ladislava, 29. svibnja 1273., pod nazivom Katynna, pa sve do Domovinskog rata. Najbrojniji predmeti vezani za prošlost Kutine nastali su tijekom 19. i 20. stoljeća. Veći dio fundusa prikupljen je ubrzo po utemeljenju Muzeja, a Odjel je preuzeo dokumente Komisije za historiju radničkog pokreta. Na temelju rada navedene komisije osnovan je Muzej i arhiv narodne revolucije Moslavine. Sam nastanak muzeja i prve godine rada nerazdvojno su vezani uz Povijesni odjel tj. Odjel NOB-a. Fundus su činili arhivski odjel i zbirka predmeta.

Godine 1995. Muzej Moslavine Kutina predao je arhivsku građu Državnom arhivu u Sisku. Preuzeta građa sadržavala je dokumentaciju ONOO Moslavine te razna službena glasila, zakone, uredbe i naredbe Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije i FNRJ nastalih u razdoblju od 1853. do 1962. godine. Danas Kulturno-povijesni odjel posjeduje arhiv s dokumentima i fotografijama iz Domovinskog rata. Zbirka predmeta tadašnjeg povijesnog odjela najvećim je dijelom bila popunjena predmetima vezanima uz NOB, te postavom „Tito u Moslavini“, kao i zbirkom o starijoj povijesti Moslavine.

Nakon političkih promjena 90-ih godina upravo je zbirka o starijoj povijesti Moslavine postala većim dijelom stalnog postava. U toj zbirci nalaze se najstariji i najvrjedniji predmeti Kulturno-povijesnog odjela; obrtnička povelja iz 1843., te obrtnička škrinja, mač paloš i paradna sablja iz razdoblja Kraljevine SHS, dva misala iz 1768. i 1894 godine. Veliki dio zauzimaju secesijski predmeti: namještaj, komoda, stol i stolice kao i secesijsko posuđe (vaza, posudica, žličice, metalna zdjela, čašice) i pribor za jelo te dva prekrasna primjerka lustera. Značajan je i broj predmeta vezan je uz školstvo npr. školske pločice, tintarnice, knipse s perom, imenici, udžbenici. U fundusu se nalazi i nekoliko predmeta vezanih uz nekadašnju kutinsku sinagogu pa se tako u današnjem stalnom postavu nalazi jedna Tora i rimonim.

Veliki dio fundusa zauzimaju predmeti i dokumenti iz Domovinskog rata: fototeka, videoteka, razni dokumenti, novine i glasila, knjige i monografije, stručni časopisi i zbornici te oružje i vojna oprema. Svakako treba napomenuti i vrlo vrijedne primjerke revolvera iz 19. stoljeća. Najstariji i jedini takav primjerak u ovoj zbirci je primjerak iz prve polovine 19. st., revolver na bubanj sistema „lefucheux“ . Zasigurno najzanimljiviji primjerak je strojnica Maschinengewehr 34 koja je sudjelovala u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu!

Sva građa u Kulturno-povijesnom odjelu raspoređena je u devet zbirki: Zbirka varia, Numizmatička zbirka, Zbirka dokumentarne građe, Sakralna zbirka, Zbirka Domovinskog rata, Zbirka fotografije i fotografske opreme, Zbirka oružja i vojne opreme, Zbirka posuđa i kuhinjskog pribora i Zbirka školske opreme.


Voditeljica odjela: viša kustosica Jasmina Uroda Kutlić, prof.



Odjeli
ArheološkiArheološki

Arheološki

EtnografskiEtnografski

Etnografski

GalerijskiGalerijski

Galerijski

Kulturno - povijesniKulturno - povijesni

Kulturno - povijesni



 

 POVELJA
1837.




Najmoćniji gospodari Kutine bili su Erdödy i Secheni. Oni su tražili od cara i kralja Ferdinanda I. da Kutina postane trgovište, čemu je i udovoljeno, što je potvrđeno posebnom poveljom 3. ožujka 1837. g.
Time je Kutini dodijeljeno pravo na godišnje sajmove.