MUZEJ MOSLAVINE

Galerija & Muzej - Istraži povijest

O nama

Muzej Moslavine Kutina je kompleksna muzejska ustanova koja se bavi prikupljanjem, obradom, prezentacijom i publiciranjem kulturno-povijesnog blaga

Muzej se smjestio u središtu Kutine u bivšem ladanjskom dvorcu grofova Erdödy sagrađenom sredinom 18. stoljeća. To je barokna pravokutna kurija s malim trijemom iznad ulaza na istočnom pročelju. 

Izvorni, barokni izgled zgrade izmijenjen je prilikom historicističke obnove 1895. godine, zabilježene na zabatu, kada je kurija dobila izgled koji je neznatno izmijenjen do danas. Muzej je osnovan 15. ožujka 1960. godine kao Muzej i arhiv narodne revolucije Moslavine.

Sam nastanak muzeja, i prve godine rada, nerazdvojno su vezane uz Povijesni odjel tj. Odjel NOB-a. Godine 1963. mijenja svoj naziv u Muzej Moslavine te uz već postojeći povijesni odjel širi svoju djelatnost na arheologiju i etnologiju a 1972. godine otvara se i galerijski odjel. I danas muzej djeluje u ova četiri odjela.

Djelatnici Muzeja Moslavine sudjelovali su na brojnim istraživanjima, a ostvarila se suradnja s brojnim muzejima, arhivima, institutima, galerijama i Centrima za kulturu u zemlji i inozemstvu (Italija, Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Češka i Srbija). Zatim s mještanima mnogobrojnih naselja na širem području Moslavine, hrvatske Posavine, novljanskog kraja i Banovine. Terenski rad, prikupljanje građe i podataka od sve rjeđih sudionika vremena, kazivača, posao je kome djelatnici muzeja posvećuju mnogo pažnje. Zahvaljujući takvom predanom dugogodišnjem radu i prikupljanju muzejske građe i podataka sačuvan je veliki dio  ostavštine iz vremena 19, do sredine dvadesetog stoljeća. 

Tijekom 60-to godišnjeg razdoblja tiskane su brojne knjige, katalozi, mape, zbornici i priručnici, zatim promovirali smo se putem plakata, razglednica i suvenira. Održali likovne, etnografske, arheološke i povijesne izložbe kako djelatnika muzeja, tako i suradnjom i razmjenom s drugim ustanovama.

DJELATNICI MUZEJA MOSLAVINE KUTINA
OD 1960. do danas