Ivo Vojvodić, akademski slikar (Dubrovnik, 1923 – 1994), diplomirao je na Akademiji u Zagrebu. Njegovo djelo obilježava lirski pristup mediteranskome podneblju: slika gradove i krajolike s razvijenim smislom za kompoziciju i boju. Veći dio njegova opusa vezan je za Dubrovnik i intimne prostore. Od 1985. slika more u tamnomodrom koloritu, na samom rubu figurativnosti. Bavio se primijenjenom grafikom, zidnim slikarstvom i scenografijom.

Na policama stare apoteke poredane posude različitih oblika i boja daju poticaj za kolorističku ekspresiju. Djelo obilježava sloboda poteza i otklon od deskriptivnosti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish