Amfora (antika, rimsko razdoblje)

Okešinec, Sipčina (3. – 5. st.)

Gornji dio velike posude – amfore ljevkastog recipijenta s dvije masivne drške koje spajaju vrat i gornji dio trbuha oker boje izrađena na lončarskom kolu. Pronađena je prilikom arh. istraživanja Muzeja Moslavine na lokalitetu Sipčina u Okešincu 1964. godine (Dragica Iveković) koji je datiran u 3. – 5. stoljeće.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish