Kalup za sjekiru-kelt (prapovijest)

Donji dio kalupa napravljen je od porozne pečene gline. Pronađen je prilikom sondažnih istraživanja na višeslojnome arheološkom lokalitetu gradine Marić u Mikleuškoj (područje grada Kutine) godine 1966. Djelomično je oštećen. Dimenzije su mu 14,5 x 9 x 4 cm. Pripada razdoblju kasne bronce (oko 1300-800. g. pr. Krista). U tom kalupu lijevana je varijanta šuplje brončane sjekire (kelta) s ušicom, s poprečnim rebrom i bez drugih ukrasa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish