Otvorenje gostujuće izložbe „Arheološka baština novljanskog kraja“

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na otvorenje gostujuće izložbe „Arheološka baština novljanskog kraja“ autora dr.sc. Ivana Drnića i Slađane Latinović koje će se otvoriti u Galeriji Muzeja Moslavine Kutina u četvrtak, 8. rujna 2022. u 19 sati.

Izložba „Arheološka baština novljanskog kraja“ postavljena je u suradnji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzeja Moslavine Kutina.

Posjetiteljima će se, kroz pokretne nalaze, rekonstrukcije i tekstove, predstaviti arheološka baština ovoga zapadnoslavonskog grada i njegove okolice koja je do nedavno bila gotovo u potpunosti nepoznata stručnoj i široj javnosti.

Pojedini stariji nalazi iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Muzejske zbirke obitelji Sajko, kao i predmeti iz recentnih terenskih pregleda te istraživanja crkve sv. Luke Evanđelista u gradskom središtu koje je proveo Institut za arheologiju u Zagrebu te Subockog grada koje je proveo Arheološki muzej u Zagrebu omogućili su rekonstrukciju povijesnog razvoja novljanskog kraja počevši od bakrenog doba pa sve do ranog novog vijeka. Pri tome se važnošću ističe nalaz brončanog zvona položenog uz pokojnika u grobu 1 u crkvi sv. Luke Evanđelista, datiranog u 15. st. na kojemu je urezan glagoljski natpis MARIÊ MATI BO(ŽIÊ). Natpis predstavlja izniman doprinos poznavanju glagoljaške tradicije na prostoru kasnosrednjovjekovne Slavonije koja je do sada poznata sa svega nekoliko spomenika.

Izložbu prati katalog s tekstovima nekoliko autora (Juraj Belaj, Ivan Drnić, Antonio Džaja, Sebastian Stingl, Josip Zorić, Mateo Žagar).

Veselimo se vašem dolasku,

Muzej Moslavine Kutina

Brončano zvono s natpisom na uglatoj glagoljici (15. st.) crkva sv. Luke Evanđeliste, Novska (crtež M. Galić; foto I. Krajcar, AMZ)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish