Rad Muzeja Moslavine Kutina

Dana 21. i 22. listopada 2022. muzej i galerija MMK neće raditi zbog otvorenja izložbe u Muzeju-Museo Lapidarium u Novigradu. Hvala na razumijevanju.

Gostovanje MMK u Muzeju-Museo Lapidarium u Novigradu

Muzej Moslavine Kutina gostuje u Muzeju-Museum Lapidarium u Novigradu u sklopu muzejskog ciklusa “Upoznajmo hrvatske muzeje”. Zahvaljujući međumuzejskoj suradnji bogata kulturna baština Moslavine predstaviti će se u Novigradu. Otvorenje izložbe je u petak 21. listopada 2022. s početkom u 19 sati. Izložba ostaje otvorena do 4. prosinca 2022.