“Žrtvenici” (prapovijest)

Žrtvenici su zapravo keramički predmeti (uglavnom posude) neobičnih oblika, a uglavnom su služili za žrtve ljevanice. Krakteristični su za starčevačku kulturu koja na području današnje Moslavine prethodi korenovskoj kulturi.

Žrtvenik starčevačke kulture (Kaniška Iva, Osušak)

Žrtvenik (10 x10 x 9,5cm) u obliku posudice plitkog četvrtastog recipijenta – na četiri kratke valjkaste nožice sa životinjskim protomama na svakom uglu. Služio je u kultne svrhe ili je bio priložen u grob kao pokojnikov osobni predmet. Pripada starčevačkoj kulturi (6200. – 5400. g. pr. Kr.) koja je najstariji predstavnik neolitika u sjevernoj Hrvatskoj. Prostori Moslavine i Bilogore su najzapadnija područja ove kulture.). Nađen je na lokalitetu Osušak u Kaniškoj Ivi (1979.).

Žrtvenik korenovske kulture (Tomašica, Ravnice)

Kultni predmet od keramike (6,3 x 4,7 x 4,7 cm), četvrtastog oblika na 4 kratke nožice, blago udubljene gornje plohe, s ušicom (vjerojatno za vješanje) u sredini. Ukrašen je linearno trakastim ukrasom – motivom spiralnih kukica. Pronađen je tijekom arheološkog istraživanja 1966. na lokalitetu Ravnice u Tomašici (općina Garešnica), gdje su pronađeni tragovi naselja korenovske kulture. Korenovska kultura (oko 5 500. – 5000. g. pr. Kr.) se razvila na rubnom, zapadnom dijelu starčevačke kulture kao dio kulturnog kompleksa linearno-trakaste keramike (LBK) i najjužnija je kultura tog kompleksa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish