Prilikom arheoloških istraživanja na rimskom lokalitetu Ciglenice u Osekovu pronađen je vrlo bogat i raznolik pokretni arheološki materijal, među kojim treba izdvojiti elemnte arhitekture objekata – unutrašnje i vanjske. Poted kamena iz temelja pronađeni su ulomci opeke, krovnog pokrova, slikane žbuke s unutrašnjih zidova, elemti podnog opločja, željezni ključevi, čavli i klinovi, te dijelovi stupova koji su podupirali trijemove (od mramora i pješćenjaka).

Rimski ključ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
CroatianEnglish